Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

majątkowa stała się korzystniejsza. Zauważył także, że sprzedaż środków trwałych (nieruchomości) Spółki stanowi natomiast naturalne źródło pozyskiwania przez przedsiębiorcę...
przez nią mniejszych przychodów z czynności weterynaryjnych, sprzedażą środków trwałych, w postaci dwóch posiadanych przez Spółkę nieruchomości, przyznaniem Spółce ulgi...

II SA/Bd 432/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

w postaci mięsa, mięso porozbiorowe oferowane i przeznaczone do sprzedaży produkty przetworzone nie posiadały stosownego oznakowania w zakresie terminu przydatności...
odwołania dotyczą aspektu podmiotowego. Bez wpływu na wynik sprawy organ uznał argument odwołującego się, że właścicielem nieruchomości jest R. Z., a on zamieszkuje...

II OSK 2953/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

, wskazując, że w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.), właściwość miejscową...
miejscową organu administracji publicznej 'w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a....

III SA/Gd 148/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-12

podał, iż z zakupionych 14 półtusz wieprzowych jedynie 4 półtusze nie znajdowały się w punkcie w którym prowadzi sprzedaż mięsa. Mięso, które skarżący przekazał ojcu...
rozbiorem mięsa przez J. N., które to czynności miały mieć miejsce na nieruchomości należącej do jego ojca i położonej przy ul. [...] w K. S. Niejako automatycznie, nie czyniąc...

II SA/Go 441/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.), właściwość miejscową organu administracji...
I instancji, że właściwość miejscową organu administracji publicznej 'w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu...

II SA/Wr 55/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

o wymaganiach weterynaryjnych oraz konieczność zamiany nieruchomości. Zdaniem strony skarżącej, również same organy przyczyniły się w znacznym stopniu do opóźnienia prac...
w zakładzie, c) planowanym przeznaczeniu produktów pochodzenia zwierzęcego do handlu, na rynek państw trzecich, na rynek krajowy albo do sprzedaży bezpośredniej). Ponadto...

II SA/Ol 318/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-12

. W szczególności podmioty te zapewniają dostęp do wszystkich budynków, nieruchomości, instalacji lub innych obiektów infrastruktury oraz udostępniają dokumentacje i rejestry wymagane...
pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej. Konstatując powyższe należy wskazać...