Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Bk 10/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

- do innego pomieszczenia odległego o 4,6 m nie jest zaś możliwe, gdyż ściana budynku stoi bezpośrednio na linii granicy z nieruchomością Miasta A. Wskazał, iż pracownicy...
nieopłacalne z racji zmniejszenia i tak niewielkiej powierzchni sprzedaży (k. 36 akt sądowych), Zważywszy na powyższe i mając na względzie fakt, iż sąd administracyjny ocenia...