Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II GSK 3/16 - Wyrok NSA z 2018-05-10

częściowego lub ostatecznego planu podziału, podczas gdy wierzytelności hipoteczne zaspokajane są z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w kolejności przysługującego...
uzyskanych ze sprzedaży takiej nieruchomości, co wyklucza pogorszenie sytuacja wierzyciela hipotecznego z uwagi na ogłoszenie upadłości dłużnika;, 3) art. 59 pkt 2 u.g.h....

II GZ 409/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-15

dotyczących uzyskanego w wyniku sprzedaży nieruchomości dochodu oraz wysokości zapłaconych przez niego kar, a także materiałów źródłowych w postaci chociażby wydruków...

III SA/Po 656/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-21

sprzedaży nieruchomości w S. pod B. , 24 ekspertyzy biegłego sądowego oraz pismo Komendy Powiatowej Policji informujące o realizacji postanowień prokuratorskich w punktach...
faktycznych, że piętnaście, spośród dwudziestu czterech, automatów umożliwiających prowadzenie gier hazardowych, które ujawniono na nieruchomości pod adresem S. pod B...

VI SA/Wa 2163/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

- sprzedaży, operatu szacunkowego lub innej). Udziały, które objął M. W., zostały w części pokryte aportem w postaci nieruchomości położonej w [...], gmina [...], zakupionej...
udziałów o łącznej wartości 35.052,00 zł pokrył wkładem pieniężnym,, b) 593 udziały o łącznej wartości 451.866,00 zł pokrył aportem w postaci:, - nieruchomości położonej...

II GSK 573/10 - Wyrok NSA z 2011-05-25

:, a) [..] udziałów o łącznej wartości [..] zł pokrył wkładem pieniężnym,, b) [.] udziały o łącznej wartości [..] zł pokrył aportem w postaci:, - nieruchomości położonej w S...
w [..] części nieruchomości położonej w P., w gminie W., stanowiącej działki nr [..] i [..], o powierzchni [..] m2 i wartości [..] zł ta część, dla której Sąd Rejonowy w P...

VI SA/Wa 1459/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

. [...], woj. [...]. Odnośnie tej nieruchomości, mimo wezwania tut. Organu, nie przedłożono żadnej dokumentacji (umów kupna - sprzedaży, operatu szacunkowego lub innej...
w postaci:, - nieruchomości położonej w S., w gminie I., w pow. [...], w woj. [...], stanowiącej zabudowaną działkę nr [...] o powierzchni 730 m2 i wartości 180.000,00 PLN...

II GSK 1878/12 - Wyrok NSA z 2014-03-19

położonej w S., w gm. W., pow. p., woj. ł. Odnośnie tej nieruchomości, mimo wezwania organu, nie przedłożono żadnej dokumentacji (umów kupna - sprzedaży, operatu...
sierpnia 2008 r. w wysokości 1.062.228,00 PLN. W momencie powstania tej spółki udziały posiadał P. J. N., który pokrył je obok gotówki także aportem w postaci nieruchomości...

III SA/Lu 498/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-21

, co było podyktowane zmianami okoliczności faktycznych sprawy - w szczególności co do umów z właścicielami nieruchomości, w których miały być zlokalizowane punktu gier. Wszystkie...
zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy wskazanej dyrektywy, w wypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż...

III SA/Lu 497/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-11

dokonywał wprawdzie modyfikacji wniosku, co było podyktowane zmianami okoliczności faktycznych sprawy - w szczególności co do umów z właścicielami nieruchomości, w których miały...
zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit pierwszy wskazanej dyrektywy, w wypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż...

VI SA/Wa 2451/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-04

wieczystej założonej dla przedmiotowej nieruchomości oraz do umowy najmu lokalu. Zdaniem strony skarżącej zapisy ujęte cytatami stanowią zbędne elementy ww. decyzji...
, w wypadku ustalenia, iż przepisy te wprowadzają warunki mogące mieć istotny wpływ na właściwości lub sprzedaż produktów. Dokonanie tego ustalenia należy do sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14