Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

III SA 2981/99 - Wyrok NSA z 2001-04-20

. /FPS 7/96 ONSA 1997 Nr 2 poz. 51/. Uchwała ta bowiem dotyczy sprzedaży nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
7/96 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że sprzedaż nieruchomości lub jej części, zwróconej w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

I SA/Wa 2620/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Komisarzowi Rzeszy dla utwierdzania niemieckości, Berlin - Halensee nieodwołalnego pełnomocnictwa do zarządzania i sprzedaży ww. nieruchomości., Dalej Komisja podała...
przedstawicielami III Rzeszy Niemieckiej'. W zakresie analizowanej transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości w ocenie Komisji zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż została...

I SA/Wa 691/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

dla utwierdzania niemieckości, Berlin - Halensee nieodwołalnego pełnomocnictwa do zarządzania i sprzedaży ww. nieruchomości., Dalej Komisja podała także, że wg aktów notarialnych...
od tych nieruchomości zlokalizowana została na podstawie decyzji nr [...] hala magazynowa z hurtową sprzedażą materiałów budowlanych, inwestorem była [...] S.C a wcześniej...

I SA/Wa 721/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-06

. B. w uzasadnieniu wniosku podnosił, że przedmiotowa nieruchomość [...] położona przy ul. [...], stanowiła własność jego ojca, który umową kupna - sprzedaży zawartą...
, że nieruchomość [...] położona przy ul. [...], stanowiła własność jego ojca, który umową kupna - sprzedaży zawartą w 1934 r., kupił grunt od Zakładu [...]. W ocenie skarżącego...

I SA/Wa 3362/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U....
odszkodowania biegły winien uwzględnić ceny rynkowe nieruchomości, a podstawą jego wyceny powinny być transakcje sprzedaży nieruchomości o cechach i warunkach podobnych...

I SA/Bk 22/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-27

jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami...
nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów...

I SA/Wa 1761/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-07

[...] w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [..] położonego w W. przy ul. [..] na rzecz G. i M. T.., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że nieruchomość...
.) oraz przepisy wykonawcze, tj. rozporządzenia z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości...

I SA/Wa 1760/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-07

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (Dz. U. Nr 47, poz. 239, ze zm...
i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (Dz...

I SA/Wa 1762/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-07

gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami (Dz. U. Nr 47, poz. 239, ze zm...
nieruchomość budynkowa nie była w całości własnością Skarbu Państwa czy gminy, lecz ze względu na skutek ex tunc na dzień wydania kwestionowanej decyzji w sprawie sprzedaży lokalu...

I SA/Wa 984/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-06

. W zakresie analizowanej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że wskazana czynność prawna została oparta na przepisach skierowanych...
, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła na rzecz osoby posiadającej obywatelstwo polskie., W oparciu o tak sformułowane zarzuty strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   37