Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Gd 359/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-24

ustawy o gospodarce nieruchomościami nie konstruuje zobowiązania gminy do sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego, a jedynie stanowi, iż w przypadku...
wytypowania nieruchomości do sprzedaży najemcy lokalu mieszkalnego, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony, przysługiwać będzie pierwszeństwo w ich nabyciu...

II SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Burmistrza Miasta W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oddala skargę. Burmistrz Miasta W. w dniu [...] r. wydał zarządzenie...
nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy W. Zarządzeniem tym została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego...

II SAB/Sz 27/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-11-29

niejawnym sprawy ze skargi J. i A. Z. na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zarządzenia dotyczącego odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości p o s t a n...
Administracyjnego w S. na bezczynność Wojewody Z., polegającą na zaniechaniu wydania zarządzenia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność...

II SA/Go 328/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

wskazanej powyżej umowy sprzedaży. Nie nabył tej nieruchomości również w drodze innej umowy czy też w sposób pierwotny., Organ nadzoru podkreślił, że powyższe stanowisko organu...
przewidzianym w rozdziale 8 (art. 76 i nast.) u.s.p. czynności cywilnoprawnej Powiatu, tj. umowy sprzedaży nieruchomości zawartej [...] lutego 2013r., chociaż wyłącznie...

II SA/Go 156/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Wojewody (art. 23 ust. 1 pkt 7 u.g.n.). Powiat nie nabył więc nieruchomości na podstawie wskazanej powyżej umowy sprzedaży. Nie nabył tej nieruchomości również w drodze...
Powiatu, tj. umowy sprzedaży nieruchomości zawartej [...] lutego 2013 r., chociaż wyłącznie właściwym do ewentualnego ustalenia nieważności przedmiotowej umowy sprzedaży...

II SA/Go 102/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

również sporządzić i podać do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu nieruchomości do najmu., Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r...
nie nabył więc nieruchomości na podstawie wskazanej powyżej umowy sprzedaży. Nie nabył tej nieruchomości również w drodze innej umowy czy też w sposób pierwotny., Organ...

II SA/Go 502/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy i najmu., Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r. zawartą w formie aktu notarialnego przed asesorem...
u.g.n.). Powiat nie nabył więc nieruchomości na podstawie wskazanej powyżej umowy sprzedaży. Nie nabył tej nieruchomości również w drodze innej umowy...

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

, prawnie gwarantowanej sytuacji każdego ze Skarżących. Uchwała o sprzedaży nieruchomości pozbawia najemców atrakcyjnego miejsca dla wykonywania prowadzonej...
wielokrotnie zgłaszali chęć wykupu nieruchomości, jednakże ich wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie. W ocenie strony skarżącej sprzedaż nieruchomości jest sprzeczna...

II SA/Go 456/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

nieruchomością w sposób przewidziany w kwestionowanej uchwale. art. 23 ust. 1 u.g.n., Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r. zawartą w formie...
więc nieruchomości na podstawie wskazanej powyżej umowy sprzedaży. Nie nabył tej nieruchomości również w drodze innej umowy czy też w sposób pierwotny., Organ nadzoru...

II SA/Ke 510/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-25

(...) uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu jest sprawą z zakresu administracji publicznej i może zostać zaskarżona do sądu na podstawie...
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oddala skargę. II SA/Ke 510/07, UZASADNIENIE, Uchwałą nr [...] z dnia [...] Rada Miejska, na podstawie art...
1   Następne >   +2   +5   10