Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

na pozostające w jej dyspozycji nieruchomości'., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Wynikające z art. 183 p.s.a. związanie Sądu granicami skargi kasacyjnej...
odrębne w stosunku do koncesyjnego. W sposób tak sformalizowany nie tworzono natomiast terenu górniczego, ponieważ wg art. 49 był nim ogół nieruchomości i ich części...