Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II FSK 612/05 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skoro odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej, a przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej...
fizycznych - Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, za przychody z działalności gospodarczej - zasadne było opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości jako przychodu ze źródła...

I SA/Gd 1125/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

kosztów postępowania. J. i G.M. w dniu 22 września 2010 r. dokonali sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. W. w G. Uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości...
Urzędu Skarbowego wydał decyzję, w której określił podatnikom zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych uznając, że sprzedaż nieruchomości została...

II FSK 710/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

mimo oświadczenia złożonego w dniu 19 lipca 2001 r., nie wydatkował - w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży - przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art...
. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w terminie krótszym niż 5 lat od daty jej nabycia., Natomiast...

II FSK 712/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

mimo oświadczenia złożonego w dniu 17 stycznia 2001 r., nie wydatkował - w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży - przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele określone...
w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w terminie krótszym niż 5 lat od daty jej nabycia...

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

skarżącego, nieruchomości te przeznaczone zostały na sprzedaż. Okoliczność ta nie zmienia faktu, że przedmiotowe nieruchomości i prawa zostały nabyte w celu prowadzenia...
stycznia 2001 r. Grzegorz A. dokonał sprzedaży nieruchomości, tj. samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w K. według poniższego zestawienia:, - lokale nr 5, 11, 14 o pow...

FSK 1005/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą - sprzedaż i serwis samochodów nie tworzyła przychodu z takiej działalności. Wobec jednoznacznego wyłączenia...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości z grupy przychodów z działalności gospodarczej, przez art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

II FSK 711/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

nieruchomość., W ocenie organów podatkowych, skoro obrót nieruchomościami nie był przedmiotem działalności gospodarczej spółki, chociaż konkretna sprzedaż była związana...
, że przychodem z działalności gospodarczej jest przychód ze sprzedaży nieruchomości, ale tylko wówczas, gdy sprzedaż następuje w wykonywaniu tej działalności. W konsekwencji...

II FSK 241/08 - Wyrok NSA z 2009-06-10

zostały nabyte przez wspólników spółki na podstawie umowy sprzedaży z dnia 20.06.2002r, Rep. A nr 2214/2002 na zasadzie wspólności łącznej, a zakupiona nieruchomość...
19 czerwca 2006 r. określił skarżącemu dochód uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością posadowionych na tejże nieruchomości budynków...

II FSK 788/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

opodatkowany tylko taki przychód ze sprzedaży nieruchomości, który nie został uzyskany w ramach działalności gospodarczej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
trzy nieruchomości ze znacznym zyskiem, przy czym w latach następnych dokonała kolejnych sprzedaży nieruchomości - w 1999 r. - pięciu, w 2000 r. - trzech. Aktywność...

SA/Sz 634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Sprzedaż nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości, o ile nie następuje w ramach prowadzonej działalności /obrót nieruchomościami/ stanowi odrębne źródło...
procent uzyskanego przychodu. Organy podatkowe nie podzieliły stanowiska podatników, że przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości jest przychodem z działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   21