Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

zbycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami co do zasady podlegał opodatkowaniu. Kwota uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości podlegała...
. sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nabytego we wrześniu 2007r. uzyskał przychód ze źródła podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

, ze znajdujących się w aktach sprawy dwóch aktów notarialnych, jednego z dnia [...]. i drugiego z dnia [...]., obejmujących swoją treścią umowę sprzedaży nieruchomości...
w kwocie [...], - opłata za przedszkole syna w kwocie [...],, - zaliczka na zakup domu położonego w [...] przy ul. [...], wynikająca, z przedwstępnej umowy sprzedaży...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

za waluty obce osobom krajowym i zagranicznym oraz na jednorazowe czynności sprzedaży towarów lub nieruchomości osobom zagranicznym', wydany we wrześniu 1989 r. /dzień...
na sprzedaż towarów w kraju za waluty wymienialne. Decyzją z dnia 28 września 1989 r. nr D3-7651/1-5296a Prezes Narodowego Banku Polskiego odmówił udzielenia takiego...