Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

i sprzedaż nieruchomości, wynajem nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nimi oraz pośrednictwo finansowe. Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju...
umową sprzedaży (Rep. ... z dn. 26 listopada 2006 r.) ma stać się przedmiotem leasingu zwrotnego, w którym zbywca stałby się leasingobiorcą nieruchomości. Umowa leasingu...

I GZ 54/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 57/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 55/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

I GZ 56/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-12

, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł, że Spółka 'preferuje inne wydatki', gdyż od 2001 r. nie prowadzi ona praktycznie...
bowiem obecnie przepisy, a w szczególności przysługujące Państwu prawo pierwokupu, uniemożliwiają w praktyce szybką sprzedaż nieruchomości. Nietrafnie nadto Sąd podniósł...

SA/Sz 1564/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej, wedle którego opłata skarbowa od umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wynosi 5%, organ...
sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. [...] w S. zawartej w dniu [...] r., określając jej wysokość na kwotę [...] zł., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano...

SA/Sz 1565/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

. w sprawie opłaty skarbowej, wedle którego opłata skarbowa od umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego wynosi 5%, organ podatkowy stwierdził dalej...
sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. [...] w S. zawartej w dniu [...] r., określając jej wysokość na kwotę [...] zł., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano...

I SA/Bk 94/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, co zostało potwierdzone zakupem biletu powrotnego do Polski już przed wyjazdem zagranicę. Mimo powyższych dowodów organ stwierdził...
na potwierdzenie mającej nastąpić sprzedaży nieruchomości w USA, ale dotyczące okresu po deklarowanej zmianie miejsca zamieszkania. Z materiału sprawy wynika, że Skarżący nadal posiada...

I SA/Bk 138/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-12

przez stronę twierdzeń odnośnie konieczności przebywania w USA w związku z podejmowanymi staraniami, o sprzedaż posiadanej tam nieruchomości, organ odwoławczy zauważył...
, mimo, iż była wzywana do tego przez organ celny. Natomiast strona dwukrotnie przedkładała dokumenty na potwierdzenie mającej nastąpić sprzedaży swojej nieruchomości w USA, dotyczące okresu...
1   Następne >   +2   6