Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

III SA/Gl 691/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. przepisie., Jednocześnie poinformowano skarżącego, że może w każdym czasie zadysponować swoją własnością, np. poprzez sprzedaż osobie posiadającej zaświadczenie uprawniające...
kwoty jednego tysiąca złotych w zamian za informację o przetargu na nieruchomość gruntową. W związku z powzięciem informacji o sprawie karnej skarżącego organ...