Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

VIII SA/Wa 799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

się we wniosku na rok 2015 L. B. z uwagi na ustalenie, iż prowadzi on jedną z wykluczających działalności - PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
figurował wpis o prowadzonej przez działalności gospodarczej obejmującej PKD 68.10.Z ,, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ‘’, której faktycznie...

III SA/Lu 1255/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

REGON wynika, że J. B. prowadzi działalność sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
gospodarczej w zakresie 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' (kod PKD 68.10.Z.) - został potwierdzony., Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności...

V SA/Wa 602/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

z wypisu w rejestrze REGON, że Strona prowadzi działalność pozarolniczą obejmującą PKD 68.10.Z 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' - według Głównego...
ARiMR dysponują danymi wynikającymi z publicznych rejestrów, które potwierdzają, iż przedmiotem przeważającej działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości...

III SA/Lu 212/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-22

) o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub umowę przedwstępną warunkową., Wnioskodawca nie ujął w budżecie projektu planowanej do zakupu nieruchomości, która jako element...
którego przedstawiły umowę przedwstępną sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego w dniu [...] lipca 2016 r. Wnioskodawca zobowiązał się do zakupu nieruchomości, którą w ramach...

I SA/Go 420/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-12

zostały następujące dokumenty: - datowane na dzień [...].06.2020 r. - kierowane do A.P. - odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia [...].12.2019 r...
. na mocy § 2 ust. 4 tej umowy podpisane przez D.C; - datowane na dzień [...].06.2020 r. - kierowane do A.P. - odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości...

I SA/Kr 1046/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

, polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, przy czym działalność ta została wpisana jako mająca charakter przeważający., Wobec powyższego organ...
na liście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: 'Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek' (PKD [...]). Proszę o potwierdzenie prowadzenia ww. działalności...

III SA/Wr 297/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

uzyskanego przychodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych za miesiąc lipiec 2006 r. na którym zadeklarował przychód w kwocie [...] zł, który został uzyskany...
. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a i c nie łączy...

V SA/Wa 603/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek - podklasa 68.10.Z. PKD i nieustalenie czy rolnik rzeczywiście świadczył usługi w zakresie obrotu nieruchomościami...
poprzestały na twierdzeniu, że w KRS widniał wpis dotyczący prowadzenie przez B. Sp. z o.o. działalności polegającej na 'Kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny...

I GSK 240/18 - Wyrok NSA z 2018-04-19

i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,, - 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,, - 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie...
kodami PKD: 68.10. Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami...

V SA/Wa 1211/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

na rok 2016 - organ wykrył, iż Strona prowadzi działalność z tzw. negatywnej listy, tj. kupno i sprzedaż nieruchomości. Na podstawie bowiem danych z KRS i REGON ustalono...
, iż Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomościami na własny rachunek - kod PKD, 68.10.Z i jest to jego przeważająca działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100