Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 332/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-26

[...] marca 2008r., nr [...], wydaną w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego, - postanawia - 1. umorzyć postępowanie w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych, 2. ustanowić...
dla skarżącego adwokata. II SA/Rz 332/08, Uzasadnienie, J. J. w sprawie swej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej przyznania zasiłku celowego...

II SA/Po 620/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-06

miesięcznie z tytułu najmu pomieszczeń, [...] zł miesięcznie z działalności rolniczej z działów specjalnych oraz [...] zł miesięcznie z tytułu renty socjalnej i zasiłku...
. Wspólnie pracują prowadząc działalność rolniczą w działach specjalnych, której przedmiotem jest uprawa grzybów (boczniaków) na powierzchni [...] m-. Wnioskodawcy argumentowali...

IV SA/Wr 372/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-18

ust. 3 uchwały, Rada postanowiła, że dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłat wynagrodzenia i nie łączy się z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego...
, wychowawczej i opiekuńczej oraz jakością świadczonej pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć przyznawany jest dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny...