Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 3272/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

I OSK 3285/15 - Wyrok NSA z 2016-06-30

przez Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r., sygn...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne...

I SAB/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Skarga kasacyjna skarżącego od powyższego wyroku została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 30...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

to również postępowania w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym prawa do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jak już zaznaczono, w doktrynie...
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. W skardze z dnia 16 listopada 2015 r., skierowanej do Wojewódzkiego Sądu...

III SAB/Kr 68/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-04

Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Wójta Gminy decyzją z dnia 18 marca 2016 r. znak: [...] przyznał C. K. zasiłek specjalny celowy na zakup łóżka, prześcieradła...
Odwoławczego podnosząc, że kwota przyznanego zasiłku jest niewspółmiernie niska do potrzeb., Pismem z dnia 30 marca 2016 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wysłał...