Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Lu 12/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-12

. po wniesieniu skargi została wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzja przyznająca skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem...
opiekuńczych oraz świadczenia na zakup opału., Odpowiadając na skargę działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie. Organ...