Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 120/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-27

. B. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. umarza postępowanie sądowe, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania...
następujący przebieg zdarzeń;, 1. Dnia [...] r. złożył wniosek w CŚ o przyznanie 'specjalnego zasiłku opiekuńczego, z powodu opieki nad matką A. B.;, 2. Pismem z dnia...

III SAB/Gd 105/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] do rozpatrzenia odwołania T. D...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad żoną., Powyższą decyzję doręczono adresatowi w dniu 12 lipca 2013 r. W ustawowym terminie T. D. złożył odwołanie...

III SAB/Gd 71/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium...
. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 17 czerwca 2013 r. nr [...], odmawiającej skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką J.C....

III SAB/Gd 14/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia odwołania R. K. od decyzji...
specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką Ł.K., W dniu 9 lipca 2013 r. do organu pierwszej instancji wpłynęło odwołanie R. K. od ww. decyzji., Odwołanie...

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na bezczynność [...][...] Ośrodka Pomocy Społecznej w[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
w [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia [...] maja 2014 r., [...] [...] Ośrodka Pomocy...

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Dnia 22 maja 2014 r. S. K. złożył wniosek (formularz PPF...
, iż skarżący skarży bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Należy podkreślić...

III SAB/Gd 103/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Decyzją z dnia 6 sierpnia 2013 r. nr [...], Burmistrz Miasta...
.) odmówił M. J. M. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. K. M.. Decyzję tę doręczono wnioskodawcy w dniu 14 sierpnia 2013 r., W dniu 20...

III SAB/Gd 106/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-20

Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzenia odwołania U. W. od decyzji Wójta Gminy...
rozpoznania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jej odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 9 sierpnia 2013r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego...

III SAB/Gd 20/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-26

Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] do rozpatrzenia odwołania K. P. od decyzji...
., nr [[...]] o odmowie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej uwzględnienie i wyznaczenie...

III SAB/Gd 81/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-01

polegającą na braku rozpatrzenia odwołania ww. od decyzji Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2014 r. nr [...], odmawiającej skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłku opiekuńczego na męża. W dalszej części wskazała na trudną sytuację materialną i życiową rodziny. W konkluzji wniosła o szybkie rozpatrzenie odwołania., W odpowiedzi...
1   Następne >   2