Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34 a ustawy o finansach publicznych) X

V SA/Wa 982/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł, zaś jej mąż otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie. Ponadto skarżąca otrzymuje dodatek mieszkaniowy...

I SA/Kr 1640/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-28

., Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę w wysokości 625,97 zł., miesięcznie, netto oraz zasiłek opiekuńczy w wysokości 153 zł., Koszty utrzymania jej mieszkania wynoszą...
jest przestrzegać specjalnej diety a uzyskiwane dochody nie wystarczają jej często na bieżącą egzystencję ., Strona skarżąca nie jest właścicielem nieruchomości czy przedmiotów...