Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

II SA/Go 65/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-12

- letnią babcią A.Z. do czerwca 2013 r. Pozostaje na utrzymaniu babci. W dniu 27 września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
(str.12 uzasadnienie zaskarżonej decyzji). Skarżący bowiem utrzymuje się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną babcią, który to zasiłek...