Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

I SA/Kr 1640/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-28

., Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę w wysokości 625,97 zł., miesięcznie, netto oraz zasiłek opiekuńczy w wysokości 153 zł., Koszty utrzymania jej mieszkania wynoszą...
jest przestrzegać specjalnej diety a uzyskiwane dochody nie wystarczają jej często na bieżącą egzystencję ., Strona skarżąca nie jest właścicielem nieruchomości czy przedmiotów...