Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

VI SA/Wa 1267/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów...
ww. specjalnego zasiłku opiekuńczego. A do takiego rezultatu, wprost sprzecznego z dyspozycją art. 81 ust. 10 ustawy o świadczeniach, prowadzi zastosowanie przez organ...