Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 805/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego - oddala skargę - Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...], wydaną na podstawie...
renty specjalnej., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Prezes Rady Ministrów może przyznać świadczenie specjalne, w formie emerytury lub renty w szczególnie...