Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło

II SA/Wa 744/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-06

opiekuńczy. Skarżąca uznała, że obowiązujące wówczas przepisy pozwalały przyznać taki zasiłek tylko dzieciom i rodzicom dzieci specjalnej troski. Organ w ogóle nie odniósł...
, a jej, jako matce zajmującej się chorym dzieckiem - ZUS wypłacał zasiłek opiekuńczy. Tak lakoniczne - w jej ocenie - uzasadnienie opinii o stanie zdrowia jej syna...