Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1995/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli specjalne zasiłki opiekuńcze i świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto, ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie...
, że w I półroczu 2014 r. wypłacano przeciętnie ponad 103.000 świadczeń pielęgnacyjnych oraz ponad 14.000 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dane dot. zasiłku dla opiekunów...

II SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne skarżącego w wysokości [...] zł, matce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł, ponadto siostra skarżącego uzyskuje...

II SA/Wa 1367/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

[...] czerwca 2012 r. w przedmiocie odmowy przyznania renty specjalnej J. W., ponownie utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2010 r...
. nr [...]., W uzasadnieniu powyższej decyzji Prezes Rady Ministrów podniósł, iż J.W. (ur. [...] 1976 r.) wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przyznanie świadczenia specjalnego...