Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Inne X

II SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

, na który składa się świadczenie pielęgnacyjne skarżącego w wysokości [...] zł, matce przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł, ponadto siostra skarżącego uzyskuje...