Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 422/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-03

. Nadto, jeżeli konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pozbawia możliwości zarobkowania, można starać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń z Urzędu Pracy i nie korzysta z innych form pomocy,, . prowadzi 4-osobowe gospodarstwo domowe wraz z żoną, która uzyskuje dochód...