Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 305/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

netto oraz uzyskiwane przez żonę skarżącego z tytułu pobierania zasiłku opiekuńczego w kwocie [...]zł miesięcznie. Zgodnie z oświadczeniem oraz załączonymi dokumentami...
oraz zasiłek stały w wysokości [...] zł, zaś żona skarżącego zrezygnowała z pracy w celu opieki nad nim i pobierała zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł., Wydając...