Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 198/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

, z którego wynika, że jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna od dnia 4 lipca 2012 r. i nie posiada prawa do zasiłku., W piśmie Sądu z dnia 3 stycznia 2013 r. skarżąca została...
, że w 2011 r. skarżąca uzyskała z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej dochód w wysokości 40 141,38 zł. W piśmie...