Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 468/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-29

mu specjalnego zasiłku opiekuńczego, w kwocie [...] zł, kopię decyzji ZUS o przyznaniu jego matce emerytury, w wysokości netto (do wypłaty) [...] zł, orzeczenia...
wynosi [...] zł, na co składa się emerytura matki ([...] zł) oraz pobierany przez niego 'zasiłek pielęgnacyjny' ([...] zł). Wnioskodawca dodał, że ponosi miesięczne...