Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 93/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

następujące świadczenia: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą...
zasiłków pieniężnych realizował ustawowe i statutowe cele w zakresie świadczenia z pomocy społecznej osobie bezdomnej. Zgodnie z ustawową definicją osoby bezdomnej zawartej...

I OW 40/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

obejmuje teren, na którym znajduje się Specjalny Ośrodek Wychowawczy, w którym w okresie nauki przebywają K. i B. H. , czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej...
gmina miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 1 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy)., W Specjalnym Ośrodku...