Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

, mogą być w miejscu pobytu udzielone takie świadczenia jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne...
organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. S. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego na odzież postanawia: wskazać...