Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 125/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne; 3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a; 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...
, zgodnie z ustawodawstwem, określonym w art. 4 ust. 1 lit. h/, z wyłączeniem specjalnych zasiłków porodowych lub zasiłków z tytułu przysposobienia określonych w załączniku...