Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 704/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-24

na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego...
pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego., Zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda [...], działając...