Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 596/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-26

[...] grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku celowego na dofinansowanie do zakupu żywności za m-c grudzień 2012 r.,, - informacje z MOPS...
, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej; wymaga też stałej...