Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Gl 265/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-17

z upoważnienia Starosty Powiatu, uznano K. P. z dniem [...]r. za osobę bezrobotną i odmówiono mu prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia [...] r., a decyzją tego organu...
z dnia [...]r. przyznano stronie zasiłek dla bezrobotnych od dnia [...]r. do dnia [...]r. W dniu [...]r. organ I instancji wydał decyzję, w której stwierdzono utratę prawa...