Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 596/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-25

dla bezrobotnych zalicza się m.in. okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
była sprawowana. Podał, że skarżący pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do 7 marca 2018r. w celu sprawowania opieki nad matką...

III SA/Kr 233/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

, ponieważ pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawną matką A. B. Zasiłek pobierany był przez skarżącą w okresie...
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wymaganych 365 dni zalicza się również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Wa 2161/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

ponad 365 dni okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do odwołania T. P. dołączyła decyzję Starosty Powiatu W. nr [...]., Wojewoda [...] w decyzji wskazanej...
, do 365 dni uprawniających do przyznania prawa do zasiłku zalicza się okres pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli jego utrata nastąpiła z powodu śmierci...

III SA/Gd 68/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-26

oraz o odprowadzonych składkach społecznych i składkach na Fundusz Pracy);, - 1 lipca 2013 r. - 26 lutego 2017 r. - pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Mając na uwadze powyższe...
uprawniający ją do zasiłku dla bezrobotnych na okres 365 dni a niezaliczenie okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego do okresu uprawniającego do zasiłku...

I OSK 3147/18 - Wyrok NSA z 2018-12-11

specjalnego zasiłku opiekuńczego., Mając na uwadze powyższe organ przyjął, że okres zaliczany wynosi mniej niż 20 lat. W związku z tym zasiłek dla bezrobotnych został stronie...
jest także podstaw do zaliczenia do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych okresu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego, jako świadczenia z tytułu...

II SA/Sz 1405/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

przez okres 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm. (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) - uzależnione...

II SA/Bd 1412/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-13

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
z tego tytułu świadczenia pielęgnacyjnego, a następnie specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie spełniał tychże kryteriów., Stwierdzić należało zatem, że zaskarżona decyzja...

III SA/Lu 303/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie...
. na decyzję Wojewody z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...

II SA/Wa 91/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.);, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku...
opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata...

II SA/Wa 756/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

. 963, z późn. zm.);, 9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku...
[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2017 r., nr [...], Wojewoda [...] (dalej...
1   Następne >   2