Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 1001/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-12

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia...
. na decyzję Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą; II...

II SA/Gd 496/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków...
. nr [...] w przedmiocie prawa do zasiłku przedemerytalnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia 27 grudnia 2001 r. nr [...] - obie...

SA/Rz 2628/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-01

do zasiłku przedemerytalnego oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego- utrzymał w mocy zaskarżoną nim decyzję., Jako jej podstawę prawną wskazał art. 6c ust...
Starosta Powiatu uchylił decyzję własną z dnia [...] sierpnia 2001 r. oraz odmówił I. S. prawa do zasiłku przedemerytalnego od dnia 24 sierpnia 2001 r. r., Od powyższej...