Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 641/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-29

2014 r. zgłosiła się do Urzędu Pracy z decyzją o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu zgłoszenia faktu pobierania tego świadczenia przez okres od dnia 19...
z dniem 19 kwietnia 2013 r., bowiem od tej daty do dnia 31 października 2013 r. była uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co wykluczało legitymowanie...