Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 591/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-10

[...], w sprawie uznania Z.B. z dniem [...] stycznia 2001 r. za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku z naruszeniem prawa;, - wydaniu decyzji z dnia [...] sierpnia...
2001 roku znak [...], nr decyzji [...] w sprawie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych z dniem [...] lipca 2001 r. z powodu upływu maksymalnego okresu...