Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 12/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-12

. po wniesieniu skargi została wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzja przyznająca skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem...
opiekuńczych oraz świadczenia na zakup opału., Odpowiadając na skargę działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie. Organ...

II SA/Rz 591/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-25

jest zasiłek stały w wysokości 324 zł miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Skarżący podał, że z jego niskich dochodów musi pokryć wydatki związane...
oraz specjalną dietą. Należy też wskazać, że skarżący nie posiada też żądnych praw majątkowych do nieruchomości nie ma więc zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych zaś z akt...