Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 399/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego -skargę oddala- do wyroku z dnia 21 października 2008 r...
., Nr [...] w przedmiocie udzielenia pomocy w postaci specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia, pokrycie w części rachunków opłat za gaz i energię...

I SA/Wa 1009/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] Samorządowe...
leków, zwrotu poniesionych kosztów za turnus rehabilitacyjny, pomocy w formie usług opiekuńczych i bonów do baru bez ponoszenia odpłatności oraz przyznania pożyczki...