Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 155/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-23

umożliwienia samodzielnego opłacenia usług opiekuńczych, przyznano A. Ch. specjalny zasiłek celowy na październik 2008r. w kwocie 136 zł oraz na listopad 2008r. w kwocie 172 zł...
Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie przyznania płatnych usług opiekuńczych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji...

II SA/Rz 635/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-03-05

. Od stycznia 2003 roku nie miała wypłacanego zasiłku wychowawczego, natomiast zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy na dziecko specjalnej troski pobierał mąż w ZUS-ie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem...

II SA/Sz 749/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-17

otrzymuje pomoc w postaci bezpłatnych usług opiekuńczych oraz dodatek mieszkaniowy., Specjalny zasiłek celowy, zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej...
specjalnego zasiłku celowego na pokrycie zadłużenia czynszowego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podał, że na podstawie wywiadu środowiskowego ustalono, że J. K. zamieszkuje...

II SA/Lu 822/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-02-24

Z. W. specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także specjalny zasiłek celowy w wysokości 514zł (na pralkę i maszynkę elektryczną), a z programu rządowego przyznano mu pomoc...
ponadto, że sytuacja Z. W. nie jest szczególna i nie uzasadnia przyznania mu specjalnego zasiłku celowego: Z. W. pomimo choroby psychicznej porusza się samodzielnie samochodem...

II SA/Op 123/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-06-16

Społecznej w [...], działając z upoważnienia Burmistrza [...], orzekł o przyznaniu T. R. specjalnego zasiłku celowego w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na zakup...
celowego lub specjalnego zasiłku celowego oraz pomoc w postaci nieodpłatnych posiłków w Dziennym Domu Pobytu. Organ przypomniał także, że wnioskodawca posiada orzeczenie...

II SA/Op 325/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-22

lub specjalnego zasiłku celowego, pomoc w postaci nieodpłatnych posiłków w Dziennym Domu Pobytu oraz pomoc w formie nieodpłatnych usług opiekuńczych. Ponadto stwierdził, że w okresie...
ze zm. ) przyznał T. R. specjalny zasiłek celowy w kwocie 80 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, środków czystości, leków i opłat, a jednocześnie odmówił przyznania...

II SA/Op 121/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-06-16

' w wysokości 60,00 zł oraz pomoc w formie usług opiekuńczych. Wnioskodawcy decyzją z dnia [...], nr [...] przyznano także specjalny zasiłek celowy na zakup żywności i leków...
Społecznej w N., działając z upoważnienia Burmistrza [...], orzekł o przyznaniu T. R. specjalnego zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na zakup żywności...

II SA/Op 180/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-10-15

dożywiana' w wysokości 60,00 zł i pomoc w formie usług opiekuńczych. W miesiącu styczniu 2009 r. natomiast otrzymał pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup...
Społecznej w Nysie, działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, orzekł o przyznaniu T. R. specjalnego zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na zakup żywności...

II SA/Lu 674/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-16

grudnia 2007 r., Nr [...], którą przyznano stronie specjalny zasiłek okresowy w kwocie 100 zł miesięcznie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zatrudnienia pomocy domowej...
. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych oddala skargę. Decyzją z dnia 3 września 2008 r. Samorządowe Kolegium...

I OSK 983/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

2006 r. Nr [...] specjalnego zasiłku celowego w wysokości 300 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie obciążeń z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy...
. nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] i poprzedzającą...
1   Następne >   +2   6