Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 395/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-23

mieszkaniowego. Wyjaśnił, że od kilku lat utrzymuje się z renty chorobowej uzyskiwanej w wysokości ok. [...] zł, a żona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, w kwocie [...] zł...
stanowisko organu odwoławczego, że przepis ten nie zawiera upoważnienia do wyłączenia z dochodu wypłaconego wyrównania z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego...

IV SA/Gl 1360/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-19

jej specjalnego zasiłku opiekuńczego. W rezultacie jedynym źródłem dochodu jej rodziny pozostała renta matki w kwocie [...] zł, co powoduje, że ponoszone przez nią koszty...
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej...