Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 1000/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-08

[...]zł, a średni dochód miesięczny to kwota [...]zł. Na łączny dochód z wyżej wymienionego okresu składa się emerytura K. K. ([...] zł), specjalny zasiłek opiekuńczy...