Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 14/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-23

pierwszoinstancyjny. Jego zdaniem potwierdza to fakt, że J. M. decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] zostało przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
. W sytuacji nadto, gdy jeden z małżonków tu: strona skarżąca, J. M., decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...