Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 149/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-16

) zawarł katalog świadczeń rodzinnych, które obejmują między innymi świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne...
, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego...

II SA/Op 70/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-15

do maja 2019 r. podała, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i jej dochody w podanym okresie z tytułu specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniosły 1.860 zł., Dodatkowo...