Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1547/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-21

zamieszkania brak. Do października 2015 r. K. S. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Comiesięczne wydatki na utrzymanie mieszkania to 600 zł, w tym czynsz...
. 2,68 ha, która nie przynosi dochodu. Syn wnioskodawcy jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku; nie podejmuje żadnych prac dorywczych, bowiem takich w jego miejscu...

II SA/Rz 1547/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-26

dorywczych, bowiem takich w jego miejscu zamieszkania brak. Do października 2015 r. K. S. pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 520 zł. Comiesięczne wydatki...
strony to nieruchomość rolna o pow. 2,68 ha, która nie przynosi dochodu. Syn wnioskodawcy jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku; nie podejmuje żadnych prac...

II SA/Po 1373/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-05

zainteresowana, domagając się przyznania zasiłku mieszkaniowego, wskazała na swoją trudną sytuację materialną, podnosząc, że czynsz za lokal wynosi 708,88 zł, zaś jej emerytura wraz...
dodatku nie pozbawia strony możliwości ubiegania się o pomoc w pokryciu wydatków mieszkaniowych z innych źródeł, np. poprzez uzyskanie zasiłków celowych...