Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Ka 123/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-03

, że syn zameldowany jest w przedmiotowym lokalu. Natomiast uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w T. W czasie nauki dziecko przebywa u babki, której skarżący...
przekazuje całe alimenty należne synowi, a u siebie zatrzymuje czasami tylko zasiłek rodzinny w kwocie [...] zł, ponieważ w czasie wolnym od nauki syn przebywa u niego...