Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6209 Inne o symbolu podstawowym 620 X

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną (obecnie jest to innego rodzaju świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy, art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
między orzeczeniem o niepełnosprawności a świadczeniem z art. 42 ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeniem pielęgnacyjnym (specjalnym zasiłkiem opiekuńczym), obydwa...