Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną (obecnie jest to innego rodzaju świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy, art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
między orzeczeniem o niepełnosprawności a świadczeniem z art. 42 ustawy o pomocy społecznej oraz świadczeniem pielęgnacyjnym (specjalnym zasiłkiem opiekuńczym), obydwa...