Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 623/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-21

jest zasiłek specjalny w kwocie 520 zł przyznany z tytułu opieki nad matką oraz emerytura matki skarżącego w wysokości 1050 zł., Pomimo wezwania referendarza sądowego...
nadesłał decyzję przyznającą mu zasiłek opiekuńczy do dnia [...]r. oraz dwa zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej [...]., Rozpoznając...

II SA/Po 1028/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-07

uzupełniania wniosku poprzez przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych., W odpowiedzi skarżąca podała, że renta i zasiłek opiekuńczy stanowią jedyny...
, z którego wynika dochód w wysokości [...]zł i [...]zł,, - decyzję o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów leczenia w wysokości [...] zł w miesiącu czerwcu 2015r...