Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 1028/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-07

uzupełniania wniosku poprzez przedłożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów źródłowych., W odpowiedzi skarżąca podała, że renta i zasiłek opiekuńczy stanowią jedyny...
, z którego wynika dochód w wysokości [...]zł i [...]zł,, - decyzję o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów leczenia w wysokości [...] zł w miesiącu czerwcu 2015r...